Pinjaman Peribadi Islamic 2019: HSBC Amanah Personal Loan

Tawaran pinjaman peribadi islamic 2019 untuk pekerja sektor swasta dan kakitangan kerajaan. Syarat pembiayaan amanah mudah untuk semua kawasan Malaysia. Dapatkan wang tunai islamic dengan jadual bayaran balik murah tanpa caj untuk penyelesain awal maksimal tempoh pinjaman 7 tahun.

Pinjaman Peribadi Islamic

Nama Produk
HSBC Amanah Personal Loan
Jumlah Pinjaman
RM 6.000 - RM 150.000
Tempoh Pinjaman
2-7 tahun
Kelulusan Pinjaman
3 Hari Bekerja
Kaedah PenyerahanOnline/ Offline

HSBC Amanah Personal Loan 2019 kadar faedah rendah rata 8.75% setahu. Maksimal pembiayaan untuk pelanggan sedia RM 150.000 dan Maksimal pembiayaan untuk pelanggan baru sehingga RM 120.000.

 

Kelayakan Pinjaman Peribadi Islamic

Warganegara
Malaysia/ pemastautin tetap
Pelbagai umur
21-60 Tahun
Pekerjaan
Kakitangan Sektor Swasta/ kakitangan kerajaan/ bekerja sendiri
Gaji Minimum
RM 5.000 Setiap bulan
Kelayakan lain-lain
Akaun bank

Kadar Faedah & Yuran/ Caj

Kadar Faedah8.75%
Yuran Pemrosesan
-
Penalti Penyelesaian awal
N/A
Duti setem-
Caj pembayaran lewat
N/A

Dapatkan wang tunai segera tidak bercagar melalui pinjaman peribadi islamic 2019 HSBC Amanah Personal Loan kelulusan dalam 3 hari kerja.