Pinjaman Peribadi Bank Islam Terkini 2018 Untuk Swasta

Pinjaman peribadi bank islam 2018 tawarkan wang pinjaman sehingga RM 150.000 dengan tempoh maksimum sehingga 10 tahun. Dapat Diserahkan oleh kakitangan kerajaan, penjawat atau awam kakitangan swasta, anggota tentera. Kadar tetap mulai 6% sehingga 7% setahun.

Produk Review

Nama Produk
Bank Islam Pembiayaan Peribai-i
Jumlah Pinjaman
RM 10.000 - RM 150.000
Tempoh Pinjaman
1-10 tahun
Kelulusan Pinjaman
Sehingga 5 Hari Bekerja
Kaedah PenyerahanOnline/ Offline

 

Pinjaman Islamic yang Lain:

Kelayakan Pinjaman Bank Islam

Warganegara
Malaysia/ pemastautin tetap
Pelbagai umur
18-60 Tahun
Pekerjaan
Kakitangan Sektor Swasta
Gaji Minimum
RM 3.500 Setiap bulan
Kelayakan lain-lain
Takaful

Kadar Faedah, Yuran & Caj

Kadar Faedah6% - 7%
Yuran Pemrosesan
-
Penalti Penyelesaian awal
-
Duti setemN/A
Caj pembayaran lewat
1% dari pinjaman tertunggak

Kadar faedah pinjaman peribadi bank islam 2018 rendah sehingga 6% setahun. Dapatkan jadual pembayaran ballik terkini melalui pejabat terdekat. Pekerja swasta, kakitangan kerajaan, usahawan bisa juga menyerahkan aplikasi pembiayaan.