Jadual Pinjaman Peribadi Bank Islam 2018

Anda boleh simak jadual pinjaman Peribadi Bank Islam 2018 sebagai kawalan sebelum penyerahan permohonan kredit. Nikmati kemudahan pembiayaan peribadi pada kadar terbaru khas untuk penjawat awam dan syarikat panel. Berkuat kuasa pada 30 Januari 2018, Kadar Asas (KA) / Based Rate (BR) Bank Islam adalah pada 3.90 setahun.

Program Khas kepada para guru dan jururawat seluruh malaysia Bank Islam memberi penghargaan ke atas komitmen dan dedikasi anda, menawarkan hadiah untuk setiap permohonan Pembiayaan Peribadi Bank Islam sehingga 31 Julai 2018.

Jadual Pinjaman Peribadi Bank Islam 2018

Anda boleh merujuk kepada jadual ansuran di bawah sebagai panduan menentukan jumlah wang yang dipinjam.

jadual pinjaman peribadi bank islam 2018

 

 

Dokumen yang Diperlukan

  1. Salinan Mycad
  2. Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini
  3. Penyata Bank (Gaji) 3 Bulan Terkini
  4. Penyata Cukai Pendapatan atau KWSP Terkini
  5. Surat Pengesahan Majikan
  6. Salinan Kad Kerja

Kita perlu sentiasa mengingatkan jadual pinjaman peribadi bank Islam 2018 di atas hanya perkiraan pembayaran ansuran tiap-tiap bulan. Untuk mendapatkan maklumat terkini silakan lawatan perkhidmatan pejabat terdekat.